thevil

51 tekstów – auto­rem jest the­vil.

Nic

Księżyc pęka, roz­pa­da się w pył.
W ciem­ności nie czuję bym żył.
Za­padam się, wy­sysam siebie.
Szu­kam jas­ności na noc­nym niebie.
Kiedyś człowiek.
Dziś pus­ta skorupa. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 stycznia 2018, 18:00

Po­myślałem, "I be­lieve I can fly..." i w tym mo­men­cie spadłem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2014, 19:35

***

cicho
zat­ra­cam się w krzy­wiźnie twe­go ciała
tonę w ciep­le ra­mion ukołysa­ny szeptem
ginę otoczo­ny gład­kością ud
zes­po­lony z tobą
jed­no ciało wspólny oddech
upa­jam się tym
de­likat­ny rytm nas unosi
pod­da­ni te­mu poz­by­wamy się wstydu
czas się zatrzymał
jes­teśmy tyl­ko my
nasze sple­cione ciała i żar
zachłan­ne pocałunki
krwa­we bruz­dy na plecach
ury­wane słowa i oddech
nie ma nic
jes­teśmy my 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 1 listopada 2013, 21:27

Chaotyczny

I opadłbym w świat ów.
W ów świat bym opadł.
By spokój odnaleźć.
Spo­koj­nie by żyć.
I ciszy bym szukał.
Szu­kałbym ciszy.
Aby w chaosie nie błądzić.
Nie zbłądzić w chaosie.
I lęk bym ów zdławił.
Ów strach bym zabił.
By żyć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 września 2013, 11:38

...

Zbyt długo w cieniu.
Bez ciepła światła.
W wil­gotnym chłodzie.
Ob­darty z marzeń i snów.
Zat­ra­cam się bezszelestnie.
Otoczo­ny sumą oddechów.
Trwam.
Jeszcze przez chwilę, dwie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 sierpnia 2013, 15:08

***

Cza­sem poz­nając kogoś
Od­kry­wa się część siebie
Ut­ra­cony frag­ment duszy.
Cza­sem wys­tar­czą dwa słowa
Gest i spojrzenie
Cza­sem to tyl­ko ty­le i aż.
I to wys­tar­czy
By zbudzić to co uśpione
By ożywić co martwe 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 sierpnia 2013, 15:41

A...

A gdy odejdę oczy zamknąwszy.
Co po­zos­ta­wię po sobie?
Garść wspomnień.
Kil­ka kiep­skich fotografii.
Parę ok­ruchów w pamięci.
A gdy odejdę w sen błogi.
Kto wspom­ni z uśmiechem.
Nim kurz za­pom­nienia pok­ry­je myśli.
A czas zniszczy ob­ra­zy pamięci.
I tyl­ko na chwilę uniesie kurtynę. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2013, 16:51

Bezsens

Wbrew so­bie zak­li­nam słowami.
Bez­senne no­ce chaotycznych marzeń.
Mocą w mro­ku sa­mot­ności zrodzoną.
Bez­czel­nym ges­tem za­bijam uczucia.
Dob­ro­wol­nie od­dając człowieczeństwo. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2013, 23:20

Czuję

Czuję jak kończy się mój czas.
Os­tatnią kroplą go­ryczy portera.
Wpływa w głąb mnie.
Po­woli za­kańcza procesy,
Wyłącza narządy, za­bija neurony.
Ga­si świado­mość de­likat­nym dotykiem.
Za­padam w cichą nicość.
Tak bar­dzo inną od te­go co znam.
Ogar­nia spo­kojem bezpieczeństwa.
Tym spe­cyficznym rodza­jem szczęścia... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 lipca 2013, 15:41

Myśl

Obudziła mnie myśl.
O dłoniach twoich.
O sma­ku ust.
To tyl­ko myśl, mara.
Tak... lecz ja płonę.
Wewnętrznie spopielam.
Jed­na niewin­na myśl.
Burzy mój świat.
Nie znam cię.
Raz! spo­tykam na ulicy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2013, 16:42
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 stycznia 2018, 20:22Naja sko­men­to­wał tek­st Nic

7 stycznia 2018, 18:00thevil do­dał no­wy tek­st Nic